Vad är en sociala medie-strategi och varför är det så viktigt att ha en? Spelar det någon roll om du uppdaterar dina kanaler en gång i månaden istället för tre gånger i veckan? Vad ska du publicera och varför?  

Sociala medie-strategier kan vara krångliga, ibland läggs det mer tid på att ta fram en strategi än vad det gör på att faktiskt använda sig av den. Det kan också vara så att strategin är alldeles för invecklad – att ingen förstår den! Då har syftet med strategin försvunnit.  

Vad är en sociala medie-strategi? 

En sociala medie-strategi är en ledstjärna i sociala medie-djungeln. Den ska fungera som en riktning, snarare än att säga exakt vad och hur du ska göra. Du ska kunna gå tillbaka till strategin för att se om du befinner dig på rätt spår, om du uppfyller de mål och syften du satt upp, och om din tänkta målgrupp reagerar på de sätt du vill att de ska göra.  

Skapa tydliga mål och syften

Strategin bör lista vad målet med din närvaro i olika kanaler är, och likaså syftet. Är du exempelvis aktiv på Instagram bör du sätta upp ett mål som beskriver vart du vill nå med din närvaro på just den kanalen. Det kan exempelvis vara att du vill öka ditt följarantal. Syftet däremot ska snarare beskriva varför du befinner dig på just den kanalen, exempelvis kan det vara för att ge människor inblick i din verksamhet, eller för att utbilda din målgrupp inom de frågor du arbetar inom. 

Målgruppen går alltid först

Ska du befinna dig på sociala medier i egenskap av företag är det viktigt att du vet vilka du kommunicerar med. I egenskap av privatperson är det inte lika viktigt – om du inte satsar på en karriär som influencer. Målgruppen är de personer som just nu följer dig, eller de personer du vill ska följa dig. Ta reda på hur gamla de är, vilka beteenden de har, vad det är som gör att de följer just ert företag.  

Låt sociala medier ta plats i verksamheten

Att publicera relevant och intressant content på olika plattform innebär mycket jobb. Därför är det bra att låta någon eller några personer vara ansvariga för sociala medie-uppdateringen. Det blir på så sätt inte lika rörigt, och det är lättare för en mindre grupp att skapa samförstånd kring tonalitet än för en hel verksamhet att göra det. 

Hitta rätt planeringsverktyg

När man skapar en strategi är det också bra att reflektera kring vilket planeringsverktyg som passar bäst. En strategi går ofta bra att skriva ner i ett vanligt textdokument, men att göra verklighet av strategin kan vara desto svårare. Vi använder verktyget Asana – där får vi en tydlig överblick och kan planera innehåll långt fram i tiden. Hitta ett verktyg som passar er, och börja planera er content utifrån den strategi ni satt. Då kommer det vara mycket enklare att vara kontinuerlig i era uppdateringar. 

Utvärdera och förbättra

Er strategi bör utvärderas med jämna mellanrum. Dels ska den hållas relevant, dels behöver nyanställd kompetens sätta sig in i strategin och komma med egna synpunkter. När ni utvärderar ser ni om ni går åt det håll ni vill, eller kanske har ni hittat andra sätt att kommunicera med er målgrupp som funkat bra. Hur som helst! Strategin bör uppdateras. 

Behöver du hjälp med att skapa en strategi som fungerar för just ditt företag? Kontakta Daniel Fransén så hjälper vi dig!