Det man inte följer upp blir inte gjort är ett mer eller mindre vedertaget begrepp och visst finns det ett uns av sanning i det påståendet.

En hemsida, kan vara härlig att titta på och du som marknadsförare kan med stolthet visa upp och få beröm för smakfull design eller god användarupplevelse. Till syvende och sist har dock hemsidan byggts för att generera någon form av resultat, ofta kopplat till försäljning och med denna artikel vill vi gå igenom tre av de viktigaste mätpunkterna för att utvärdera hur hemsidan presterar på just det

Ert företag har en hemsida och nu sitter du på marknadsavdelningen och ska bestämma vilka KPI ni ska följa upp.

KPI:er eller mätpunkter för hemsidan används av företag i alla storlekar för att mäta sina marknadsföringsresultat på just webben. KPI kan i grund och botten beskrivas som en mätpunkt på en beteendeförändring då de beskriver hur användarna reagerar och agerar på det du presenterar för dem.

 I den här guiden hittar du tre av de viktigaste marknadsförings-KPI: er som varje företag bör spåra.

Det sägs ofta att 80% av resultatet kommer från 20% av din insats. Samma regel gäller för er hemsida. Men var ska du fokusera dina insatser och resurser?

Många digitala marknadsförare förlitar sig på marknadsförings-KPI:er för att fatta beslut och bedöma sin marknadsföringsdata på ett mer organiserat och informativt sätt.

Vad är marknadsförings-KPI?

Marknadsföring KPI (Key Performance Indicator) är ett mätbart värde som marknadsförare använder för att utvärdera framgång och måluppfyllelse.

Övergripande är KPI ett myller av mer eller mindre tydliga förkortningar och byrå-människor tycks gå i gång på ett kasta dessa begrepp fram och tillbaka i möten. Vi ska göra vårt yttersta för att förenkla begreppen och förklara varför de egentligen är relevanta för just dig.

Nya potentiella kunder/prospekt varje månad

Det här populära måttet anger antalet nya potentiella kunder som förvärvats under den senaste månaden. En ny potentiell kund kan till exempel vara någon som registrerar sig för en gratis provperiod eller skapar ett konto på din hemsida.

Hur man mäter:

Använd webbplattformens inbyggda kontrollpanel i till exempel WordPress för att få den senaste informationen och filtrera potentiella kunder efter datum för att se antalet nya potentiella kunder under en viss period.

Hur man förbättrar:

Öka budgeten i Google Ads för annonskampanjer med kostnad per klick, skapa SEO-optimerat innehåll som kan hittas via sökmotorer och prova nya tillfälliga rabatterbjudanden. Även sociala medier kan vara en effektiv kanal för att öka inflödet på hemsidan.

Bonustips!

Är det många som besöker hemsidan utan att till exempel registrera sig kan det vara lämpligt att undersöka om processen att registrera sig är för krånglig eller om finns andra hinder. Ett exempel på hur du kan undersöka detta är att koppla in en testgrupp som helt enkelt får pröva att besöka sidan, närvara vid deras besök och anteckna vad de utrycker är bra respektive dåligt.

Kvalificerade leads per månad

Att övervaka antalet kvalificerade prospekt (leads) visar om dina marknadsföringsaktiviter är effektivt fokuserade på riktade leads eller bara genererar trafik som inte är din potentiella målgrupp.

Leads, som har potential att bli en betalande kund, kan kategoriseras i tre grupper:

Marketing qualified leads (MQL) – leads som marknadsteamet bestämmer sig för att vidarebefordra till säljteamet.

Sales-accepted leads (SAL) – prospekt som säljteamet har accepterat och kommer att följa upp.

Säljkvalificerade leads (SQL) – leads som anses vara potentiella kunder, vilket leder till fokuserad uppmärksamhet och flyttar leads längre in i säljcykeln.

Så här mäter du

Kategorisera alla potentiella kunder i din försäljningstratt genom att använda CRM-programvara. Filtrera potentiella kunder efter taggar och datum för att se det exakta antalet månatliga kvalificerade leads i varje kvalificeringskategori. Något avancerat CRM-program behövs inte, utan detta kan initialt effektivt göras med till exempel Excel eller liknande.

Hur man förbättrar

Skapa mycket riktade kampanjer för att nå rätt målgrupp. Etablera tydliga segmenteringssteg vid de olika faserna i säljprocessen

Exempel

Lina har en E-handel där hon säljer tillbehör till växthus. När besökaren besöker hemsidan för första gången får de ett erbjudande om att registrera sig mot att få en rabattcheck på 15% på första köpet. Lina går varje vecka igenom vilka kunder som nyttjat rabatten samt gjort ett ytterligare köp då hon vet att dessa med stor sannolikhet kommer fortsätta köpa produkter förutsatt att de är nöjda. Lina skickar ett personligt mail till samtliga av dessa.

3. Kostnad per potentiell kund

Cost-per-lead (CPL) visar kostnaden för att skaffa ett nytt prospekt. Med denna KPI kan du utvärdera om olika marknadsföringsaktiviteter är lönsamma.

Hur man mäter

Sammanfatta tid, resurser och pengar som spenderas på marknadsföringsaktiviteter och jämför resultaten med antalet månatliga potentiella kunder.

Så här förbättrar du

Se vilka typer av gratis och betalda kampanjer som fungerar bäst för dig och öka budgeten och den tid som spenderas. Skapa och dela dessutom kvalitetsinnehåll på sociala medier för att få (nästan) gratis webbplatstrafik och nya leads.

Bonustips!

Detta KPI bli mest effektiv om du kompletterar den med CPA (cost per Aqusition) dvs kostnaden för en betalande kund. Emellertid behöver du också veta ungefärlig köpresa och tid från att en köpande kund först blev ett prospekt för att göra hela analysen.

Exempel

Pelle har en e-handel där han säljer utbildningar i brandsäkerhet, han mäter hur mycket varje person som besöker hemsidan och registrerar sig på hans nyhetsbrev kostar. Av 10 besökare i veckan är det i snitt två som registrerar sig och Pelle lägger ungefär 2000 kr per vecka i webb-budget. Varje lead kostar därför 1000 kr i snitt och Pelle vet att det i genomsnitt tar 6 månader innan ett prospekt som läser hans nyhetsbrev hör av sig och vill inleda en dialog om utbildning