Vi letar efter dig som har drivit, och utvecklat en redovisningsbyrå för att växa tillsammans med oss.

Arbetet kommer innebära

  • Ekonomiskt ansvar för projekt, försäljning och marknadsföring
  • Personalfrågor
  • Projektledning av kundprojekt
  • Leda arbete inom ekonomi, löpande bokföring.
  • Redovisa, fakturera och följa upp affärer.
  • Underhålla och kvalitetssäkra projekt.
  • Fungera som controller och agera beslutsstöd för VD och ledningsgrupp.
  • Delta vid kapitalanskaffning, affärsplanering, gör analyser och underlag till affärscase, budgetering, kostnadsuppföljning.

Vi tror du är mycket kommunikativ, hungrig, nyfiken och ödmjuk att du har erafenhet och vill lära dig mer samt har en vilja att vara generalist men även har en spetskompetens inom till exempel:

  • Redovisning
  • Bokföring

Kontakta oss för att få mer information och söka tjänsten.

Daniel Fransén
daniel.fransen@redcapes.se
076-338 15 77