CPC och CPV är två olika metoder för att avgöra din annonseringskostnad och är därför en del av din budstrategi. Om du vill läsa med om budstrategier rekommenderar vi föregående artikel där vi skrev om vikten att välja rätt.

Men den som rört sig runt i den digitala marknadsföringsvärlden har onekligen hört flera begrepp för samma sak.

Här går vi igenom begreppen CPC och CPV, vad dessa betyder, och andra ord för begreppen.

CPC versus CPV

Vad är CPC

CPC står för Cost Per Click, som kan översättas till Kostnad Per Klick. I en Google-annons innebär det att du betalar varje gång någon klickar på annonsen.

CPC kallas också PPC, eller Pay Per Click – Betala Per Klick. Begreppen betyder samma sak och det finns ingen skillnad där mellan.

Att betala per klick är en bra strategi om – du gissade rätt – vill få in fler klick till din hemsida. Det är främst gynnsamt om din verksamhet finns på webben.

Vad är CPV och CPM

CPV står för Cost Per View, vilket översätts till Kostnad Per Visning. Oftast används denna typ av marknadsföring som CPM. Den alternativa termen är PPV, Pay Per View, som är vanligare i icke-marknadsföringssammanhang.

CPM står för Cost Per Thousand Views – vilket innebär att du betalar för var tusende visning. Att det står CPM istället för CPTV kommer från den romerska siffran M, som står för 1000.

I Google Ads anger du oftast en kostnad per CPM. CPV och CPM används när ditt mål är att synas. Det kan vara bra om målet är att öka varumärkesigenkännligheten, och inte att generera direkta affärer.

Behöver du eller ditt företag hjälp med strategin?
Kontakta
daniel.fransen@redcapes.se för mer information.

Jesper Lindahl

Jesper är marknadsstrateg och expert på Google Analytics samt Google Ads. Han jobbar även med att ta fram grymt content åt Red Capes!