Del 1 – HTML & Del 2 – CSS

Under de senaste två veckorna har vi gått igenom vad HTML och CSS är för något. Denna vecka fortsätter vi serien genom att besvara den sista frågan: Vad är JavaScript?

Vi fortsätter som vi har gjort förut: vi går inte in i detalj på hur du kodar i JavaScript. Syftet är inte att lära dig koda utan att ge dig en överblick över hur och varför JavaScript används på din hemsida.

VAD ÄR DÅ JAVASCRIPT?

JavaScript förkortas ofta som JS, men när vi talar om språket brukar vi använda hela namnet. Nyckeln till vad det är för typ av språk finns i namnet: JavaScript är ett skriptspråk. Till skillnad från HTML och CSS är JavaScript att klassa som ett programmeringsspråk, eftersom det kan utföra riktiga kommandon. Trots det kan vi inte riktigt säga att skriptspråk som JavaScript har samma status som andra programmeringsspråk.

Vad är ett skriptspråk?

Skriptspråk är som sagt en typ av programmeringsspråk. Skriptspråk specialiserar sig på att utföra uppgifter inom redan befintliga miljöer, som till exempel webbläsare. Källkoden till skriptspråk kallas vanligen skript, därav namnet. Just JavaScript används också på serversidan genom programsystemet Node.js – men det får vi ta en annan gång.

En skillnad mellan skriptspråk och andra programmeringsspråk, som C#, har att göra med deras prestanda. Skriptspråk är enklare att använda och programmera i, och riktigt bra på det de gör, men används generellt sett inte i mer avancerade program. Mindre och större funktioner på hemsidor är vad JavaScript gör bäst.

Nedan ger vi ett kortare exempel på hur JavaScript kan användas för att interagera och utföra ett kommando på din sida.

<html>
<body>

<p id="knapp">Tryck på knappen!</p>

<button type="button" onclick='document.getElementById("knapp")
.innerHTML = "Nu står det inte samma sak!"'>Klicka här!</button>

</body>
</html>

Hur används JavaScript med HTML?

Nu är det förhoppningsvis tydligt att JavaScript kan ta din hemsida till nya höjder, genom att ge dig funktioner som annars inte skulle finnas där. Men hur samspelar egentligen JavaScript med resterande kod?

För att få koden att samspela med HTML-koden används skript-taggen ”script”. Inom skrip-taggen skrivs koden du vill utföra. För att JavaScript-koden ska aktiveras måste den veta var och när koden ska köras. Det kan göras genom att ge exempelvis en knapp, en länk, eller en bild ett ID via HTML. Texten ovan har jag gett ID:t ”Knapp”. För att texten ska ändras har knappen kopplats ihop med samma ID, och en annan text.

JavaScript-koden behöver inte stå i anslutning till HTML-koden. Funktionen (kommandot) kan finnas skriven på en annan plats. På så sätt kan samma funktion användas på fler ställen.

Som sagt så är skriptspråken inte lika snabba som andra programmeringsspråk. Därför behöver man vara noggrann med att bara ha med de funktioner som verkligen lyfter hemsidan!

Medan HTML och CSS används för att strukturera upp din hemsida och göra den riktigt snygg, så används JavaScript för att göra din hemsida häftig. Och vem vill inte ha en häftig hemsida?

Del 1 – HTML & Del 2 – CSS

Funderar du på en ny hemsida, med nya och fräscha funktioner?

Kontakta oss på Red Capes IT för att ta reda på hur vi kan hjälpa er.

Jesper Lindahl

Jesper är marknadsstrateg och expert på Google Analytics samt Google Ads. Han jobbar även med att ta fram grymt content åt Red Capes!