Del 2 – CSS & Del 3 – JavaScript

I några veckor framåt tänkte jag att vi tar oss en titt in i det som finns i bakgrunden av vad du ser på världens hemsidor.  Vi kommer berätta vad HTML, CSS och JavaScript är för något och vad det används till.

Dagens blogg kommer berätta vad HTML är för något. Vi går dock inte in i djupet av de grundläggande koncepten som HTML består av.

Vad är då HTML?

Bra fråga! Vi kör det från början. HTML står för HyperText Markup Language. I kort betyder det att HTML är ett märkspråk, även kallat sidbeskrivningsspråk. Det senaste versionen av ”språket” är HTML5, som släpptes 2014.

Vad är skillnaden på märkspråk och programmeringsspråk?

HTML är alltså inte ett programmeringsspråk, utan ett märkspråk. Varför är denna semantiska skillnad viktig? Det har att göra med olika kodspråks syften.

HTML är ett märkspråk som har för syfte att definiera information genom att förklara dess syfte på en hemsida. Språket kommunicerar med webbläsaren så att webbläsaren vet var informationen ska visas på din skärm.

Ett programmeringsspråk syftar till till skillnad från märkspråk på att själv göra något, att utföra något slags kommando. Ett märkspråk som HTML är endast beskrivande, och kan därför inte kallas för ett programmeringsspråk.

Så här kan HTML-kod se ut:

<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Vad är HTML egentligen?</title>
  </head>

  <body>
    <h1>Jag är en titel</h1>
    <p>Jag är ett stycke!</p>
  </body>
</html>

Vad gör då HTML?

HTML är ett språk som styr front-end-delen av din hemsida. Det är detta språk som till exempel beskriver titlar, undertitlar och stycken. Det är också HTML som låter dig visa bilder på din hemsida, att fetmarkera viss text, och att bestämma vilket typsnitt som ska användas.

Detta görs med hjälp av taggar. Du kan till exempel centrera text med hjälp av ”center”-taggen. Taggarna beskriver med andra ord vad som ska göras med det som finns inom taggarna. Text inom ”h1”-taggen ska användas som en sidas översta titel, text inom ”b”-taggen blir till fetstil, etcetera.

Notera att HTML generellt sett inte används som ett språk för att designa en hemsida. Till det använder du stilinformation som du kan skapa med stilmalls-språket CSS. Utan en stilmall kommer webbläsaren bestämma hur den kommer hantera din HTML-kod, och det blir sällan bra. Därför använder sig alla moderna hemsidor av CSS och JavaScript för att få din hemsida så snygg som möjligt.

Del 2 – CSS & Del 3 – JavaScript

Funderar du på en ny hemsida, med ny och fräsch kod?

Kontakta oss på Red Capes IT för att ta reda på hur vi kan hjälpa er.