Webbens trender är under konstant utveckling och det är viktigt att hänga med i svängarna. Det som uppfattades som modernt för fem år sedan ses idag som gammalt och omodernt.  Äldre hemsidor kan kännas oförståeliga och det kan vara svårt att hitta det som sökes.

I denna blogg ska vi utforska vad trender inom webbutvecklingen säger om hur man skapar och designar en modern hemsida för år 2019.

Trender inom webbdesign

Överlag följer trenderna för 2019 tidigare års trender. Minimalismen har hållit ett starkt grepp runt webbdesign under de senaste åren. Syftet är både estetiskt och funktionsmässigt – det är en ren och snygg stil som kan underlätta hur responsiv en hemsida kan vara. Dock börjar denna typ av hemsida bli oerhört vanlig. Under 2019 kommer webbutvecklare behålla en ren och snygg stil, men samtidigt skifta mot något mer iögonfallande och unikt.

1. Animationer och filmer istället för bilder

Idag är många hemsidor statiska. Det innebär att när du scrollar ner eller åt sidan så håller sig allt på plats och ytterst lite förändras från dag till dag. Vissa har börjat att experimentera med stora filmklipp istället för bilder. Denna trend lär fortsätta – det går bort från de senaste årens platta design men lyckas behålla den tydliga läsbarheten och enkla utformningen.

En relaterad trend är animationer. Det är enkla saker som att texten skrivs ut eller rullas ned innan du kan läsa den, eller att en studsande boll vägleder din läsning av hemsidan. På statiska hemsidor kommer detta bli allt vanligare för att ge ett utökat liv till hemsidorna.

2. Typsnitt som tar för sig

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med stora, skärmtäckande bilder. Men hittills har få vågat ge texten ett stort utrymme. Texten har följt den minimalistiska trenden utan att våga se annorlunda ut. Det kommer bli allt vanligare med unika, snygga och stora typsnitt som kan ge hemsidan (och organisationen) en mycket starkare identitet.

3. Klara och lysande färger

Det går inte att tala om designtrender utan att också tala om färger. En hemsidas färger bör självklart bestå av organisationens – men hur ska man använda sig av dessa? Räcker det att välja två färger, en för text och en för bakgrund? År 2019 kommer svaret vara nej.

För det första har det blivit en allt mer vanlig trend med mjuka övertoningar. Man skiftar långsamt från en färg till en annan, inte allt för olik, färg. Detta ger ett ökat djup till hemsidan, men måste samtidigt användas varsamt då det enkelt kan gå fel. 

För det andra handlar webbdesign år 2019 om att skapa liv och identitet i hemsidor. Detta åstadkommer man bäst genom att våga tänka utanför lådan och genom att harmonisera organisationens färger genom att få dem att lysa klart och starkt.

Daniel Fransén