I tisdags, oktober 15, släpptes årets Svenskarna och Internet-rapport. För oss är SOI-rapporten alltid en spännande tid på året då det ger oss en god inblick i hur Sverige fortsätter digitaliseras och bli mer, och mer ingrodda i sociala medier. Eller som årets rapport visar: att sociala medie-utvecklingen stannat av! I veckans blogg kommer vi kortfattat sammanfatta två viktiga kapitel från SOI 2019: Banktjänster och e-handel och sociala medier.

Banktjänster och E-Handel

För den som lever digitalt är det enkelt att tro att alla befinner sig på internet, och gör sina bankärenden där. Men det är inte riktigt så enkelt. Idag använder 96% av internetanvändarna internetbanker, och 91% av den totala befolkningen i landet. Det är en ökning med 12 (84% av internetanvändarna) respektive 20 (71% av befolkningen) procentenheter på 10 år.

Nu använder 84% av Sveriges befolkning Mobilt BankID. 79% av befolkningen använder Swish. Det är främst i befolkningen som är äldre än 65 år som användandet av Mobilt BankID och Swish ökar. 49% använder Swish och 61% använder Mobilt BankID. Denna utveckling ligger enligt SOI i linje med ökningen av internetanvändandet hos äldre. Andelen av internetanvändare som köper saker och tjänster via internet är fortsatt 89%. Denna utveckling har stannat av något och det är svårt att se att andelen som köper via internet skulle öka kraftigt.

Nu har utvecklingen börjat stanna av och nå sin mättnadspunkt inom banktjänster och e-handel. Men att det fortsätter växa – om än långsamt – visar på värdet att befinna sig online. För att bygga en ny e-handel idag krävs det att du är helt säker på din målgrupp, hur du ska arbeta för att få dem till din hemsida, och att din hemsida leder till att besökarna fullföljer ett köp.

Läs mer om banktjänster och e-handel i rapporten

Sociala medier

Om du läst något om Svenskarna och Internet 2019 så är det troligtvis den stora fasan – Facebook går under!

Riktigt så illa är det inte, men Facebooks utveckling har stannat av efter att tidigare ökat varje år. Från att 76% använder Facebook någon gång, och 53% dagligen, till att 74% använder det någon gång och 51% dagligen. Det är i den yngsta gruppen, 12-15 år, som vi främst ser ett lågt användande. Där använder endast 41% av användarna Facebook någon gång, och 7% dagligen. Det är att jämföra med gruppen 16-25 år där 61% använder det dagligen och 93% någon gång – den största gruppen av Facebook-användare. Det återstår att se om den yngre gruppen blir mer flitiga Facebook-användare i framtiden, eller om de helt hoppat av båten för sociala medier som Snapchat och annat.

Eftersom vi på Red Capes älskar LinkedIn vill vi självklart tala lite om det. Tillväxten av LinkedIn har börjat plana ut, men fortsätter ändå att öka. Idag använder 31% av internetanvändarna LinkedIn, och 5% gör det dagligen. Främst är användarna mellan 26 – 55 år som använder sig av LinkedIn, där det är mellan 38 – 48% som använder mediumet. Det är folk i början och mitten av sin karriär som finns på LinkedIn. Beslutsfattare och personer som vill öka sitt nätverk. Det är också därför Red Capes mannar rör sig där.

I kort kan vi säga att sociala medie-användandet inte längre ökar. Vi måste hålla oss uppmärksamma om var den nya generationen tar vägen, och vilka kanaler som ska användas för att nå ut till kunder. Sociala medie-kanalers demografier skiljer sig vilt åt, och fortsätter göra det, och det blir allt viktigare att välja rätt kommunikation på rätt plats.

Läs mer om sociala medier i rapporten

Byråperspektivet

Det är visserligen möjligt att oroa sig för att utvecklingen har stannat av – men det gör vi inte. Att utvecklingen stannat av innebär att vi är på plats, vi är på toppen. Fotbollsplanen är färdigklippt och vi kan nu spela över hela plan. Det är nu det är dags att visa varför läktaren ska heja lite extra på dig. Självklart kommer nya saker komma, nya sociala medier, nya tjänster. Men med ett vakande öga kan man vara förberedd och en del av dessa förändringar. Det blir enklare att se vilka kanaler som passar vilka kunder, och hur vi bäst ska tillvara på dessa. En fjärdedel av sociala medie-användare säger att deras tid där inte är meningsfull – och det är det vi måste uppmuntra till våra kunder: kommunicera meningsfullt, kommunicera mervärde.

Det är en spännande tid framför oss.

Läs hela rapporten

Vi rekommenderar även Digitalsnacks podcast om ämnet

Behöver du hjälp med din marknadsstrategi? Kontakta oss på team@redcapes.se för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa er.

Jesper Lindahl

Jesper är marknadsstrateg och expert på Google Analytics samt Google Ads. Han jobbar även med att ta fram grymt content åt Red Capes!