Sökord är det som på engelska kallas för keywords. Det är orden som Google håller utkik efter när det är dags att visa din annons. Du väljer dessa sökord i samband med att du skapar en annonsgrupp.

Men ska ditt sökord ha bred matchning eller vara identisk? Ska du skriva konkurrentens namn? Hur många ska du använda? Vad för verktyg finns det för att välja sökord?

Undersök dina annonser

Som vi skrev i guiden Skapa ett Google Ads-konto är det första du ska göra att planera din kampanj. Det gör du genom att gå in på ett verktyg som Googles egna Sökordsplaneraren, eller ett annat externt verktyg som till exempel Ubersuggest.

Vi arbetar själva direkt i Googles sökordsplanerare, som har en bra integration med Google Ads-verktyget.

I Sökordsplaneraren kan du se hur många sökningar dina sökord får på en månadsbasis, och kan genom att lägga till en budget få en gissning på hur många klick du kan förväntas få.

Konsten att välja dina sökord

Sökorden bestämmer vilka sökningar din annons syns i. Det gör det viktigt att sökorden man väljer är relevanta till det man säljer. Här är en lista på saker att tänka på:

  1. Använd inte för breda sökord. Sökordet ”hemsida” skulle kunna göra så att vi syns i sökningar som Ikeas hemsida – vilket är bortkastade pengar.
  2. Använd max 20 sökord. Genom att hålla nere sökordsantalet tvingar du dig själv att precisera orden till det du faktiskt säljer.
  3. Välj sökord som kan användas i din annons. Genom att använda sökorden i copy ökar du relevansen till sökaren, och Google belönar din annons med högre kvalitetspoäng
  4. Använd negativa sökord. Genom att använda negativa sökord kan du se till att sökningar som är snarlikt det du erbjuder, men ändå fel, inte syns.

Bred matchning, ”frasmatchning” och [exakt matchning]

Sökord kan skrivas på många olika sätt, beroende på hur precis du vill vara i din sökning. Här går vi grundläggande igenom definition av de olika typerna och hur du använder dem. Resten? Det är upp till dig.

Bred matchning. Detta är den bredaste typen av sökord. Allt från felstavning till synonymer till ditt sökord kommer att trigga annonsen. För att skriva ett sökord med bred matchning behöver du inte göra något särskilt. Om du ändå vill att ett av orden måste finnas med kan du göra en ”modifierad bred matchning”. Då lägger du till ett +-tecken före ordet: bred +matchning.

”Frasmatchning”. Frasmatchning innebär att du skriver ett sökord som en fras, till exempel ”blåa skidor”. Då kommer sökningar efter blåa skidor att trigga annonsen. Varianter kan också visa annonsen, men inte om varianten lägger till flera ord i frasen. Sökningen blåa snabba skidor triggar alltså inte annonsen. Genom att lägga sökordet inom citattecken ”sökord här” får du en frasmatchning.

[Exakt matchning]. Namnet kan vara något missvisande. Denna matchningstyp innebär att det som står inom hakparenteserna ska finnas med i sökningen, men att ordningen spelar mindre roll. Sökordet [blåa skidor] kommer triggas av sökningen snabba skidor som är blåa.

Behöver du hjälp att planera din kampanj?
Kontakta
daniel.fransen@redcapes.se för mer information.

Jesper Lindahl

Jesper är marknadsstrateg och expert på Google Analytics samt Google Ads. Han jobbar även med att ta fram grymt content åt Red Capes!