Valet mellan ett ledigt eller formellt språk är tufft. Man är ju ändå en business så visst måste man vara proffsig, eller? Inte alltid. Talspråket har också en plats i den externa skriftliga kommunikationen. Att välja stilistik är inte bara ett val efter vad man som individ gillar.

Lediga och formella skrivstilar passar bland annat olika bra till olika målgrupper. Om du har en klädesbutik som inriktar sig på ungdomar är det bra att använda ett ledigare talspråk (och kanske en emote eller två). En advokatfirmas kunder lär föredra ett seriösare skriftspråk, som visar att firman tar sina kunder på allvar.

Det viktiga är att vara konsekvent med sin stilistik. Det här har nämnts tidigare, bland annat i förra veckans artikel om hur man skapar en lyckad hemsida. Självklart ska språket fortfarande anpassas efter syftet med meddelandet. Klädföretagets fakturor behöver inte vara fyllda med emojis bara för att emotes ger bättre spridning på Facebook.

Är ledigt eller formellt språk bättre för Google och SEO?

När det kommer till vad som ger bäst SEO för att rankas högt på Google, spelar det mindre roll om du skriver i talspråk eller skriftspråk. Det viktiga är att texten är lättläslig för Googles robot och intresserar besökarna tillräckligt för att stanna kvar på sidan.

En lättläslig text för Google är inte detsamma som en lättläst text för dig. Det innebär istället att Google enkelt kan läsa av texten och förstå dess innebörd, så att de förstår innehållet och kan leverera det till sökare.

Både talspråkliga och skriftspråkliga texter kan bli svårläsliga för Google. Om du skriver en text utan några kommatecken eller tydliga avbrott i en mening så blir det alldeles för svårt för Google och dina besökare att förstå innebörden. Det gäller både formella och lediga texter.

Valet mellan talspråk och skriftspråk är inte viktigt när det kommer till SEO. Där är det istället viktigt att texten följer riktlinjerna för SEO-anpassade texter. Det är dock viktigt att tänka på hur du bäst engagerar dina besökare att läsa klart hela texten. Texten bör alltså vara väl anpassad till målgruppen – och på så sätt kan man koppla SEO till stilistik.

Är det dags för nya, SEO-anpassade texter på din hemsida? Vi hjälper er ta fram det som behövs.

Kontakta oss på Red Capes IT för att ta reda på hur vi kan hjälpa er.

Jesper Lindahl

Jesper är marknadsstrateg och expert på Google Analytics samt Google Ads. Han jobbar även med att ta fram grymt content åt Red Capes!