De stora frågorna kring Google Ads kretsar oftast kring vad olika begrepp betyder. Kampanjer och annonsgrupper är byggstenarna till din kommande marknadsföring, så det är bra att ha stenkoll på vad dessa är och vad du kan göra i vardera.

Vi börjar med den mer övergripande Kampanjen och går ner till Annonsgrupper och lite smått om nyckelord…

Vad är en kampanj?

På ett sätt bör det kännas självklart vad en kampanj är. Men för att göra det lite mer krångligt: en kampanj i Google Ads är inte nödvändigtvis detsamma som din marknadsföringskampanj. Det finns flera anledningar till att dela upp din marknadsföringskampanj i flera kampanjer – och budgetar – i Googles marknadsföringskanal.

En Google Ads-kampanj är enligt Google själva ”en uppsättning av relaterade annonsgrupper”. Det är i kampanjen som du väljer målet, din budget och var annonserna ska visas. Du kan till exempel välja att ha en kampanj för Göteborg, en för Stockholm, och göra så att kampanjens annonser endast visas på en av platserna.

Dina Google Ads-kampanjer är därför inte endast en uppsättning av relaterade annonsgrupper. Det är i kampanjerna du lägger in ditt strategiska upplägg.

Vad är en annonsgrupp?

En annonsgrupp är en gruppering av annonser. För varje kampanj du skapar måste du ha minst en annonsgrupp. Om du vill kan annonsgruppen innehålla endast en annons, men tre är det rekommenderade minimum-antalet. Genom att använda minst tre annonser kommer Google kunna välja att visa den annons som presterar bäst för mottagaren.

Innan du börjar skapa annonser i annonsgruppen måste du välja nyckelord. Nyckelord är de ord som folk söker på för att dina annonser ska visas. Det är därför viktigt att välja rätt nyckelord så att du når ut till rätt målgrupp.

För bästa resultat ska nyckelorden matcha orden du använder i din annons. Det är därför inte rekommenderat att gå över 20 nyckelord. Fler nyckelord är inte bättre – och försök att inte maxa antalet. Vi kommer i en framtida artikel gå djupare in i nyckelord och hur du ska tänka där.

Dags att komma igång med Google Ads? Kontakta daniel.fransen@redcapes.se för mer information.

Jesper Lindahl

Jesper är marknadsstrateg och expert på Google Analytics samt Google Ads. Han jobbar även med att ta fram grymt content åt Red Capes!