Vid mina Linkedin- och Social Selling utbildningar under veckan har en frågeställning framförallt återkommit- ”Vad är den här nya algoritmen och varför ser ingen mina inlägg längre” – Det ska vi bena ut idag, häng med!

”Vad är den här nya algoritmen och varför ser ingen mina inlägg längre”

Varför Existerar Linkedin

Många av de människor som använder Linkedin, både som privatpersoner och utifrån en professionell roll har en tydlig bild av varför de nyttjar verktyget. Det som är viktigt att komma ihåg är att Linkedin inte är en rostig hammare för att spika upp plakat med stora utropstecken på väggarna, utan ett företag med egen agenda och intressen.

Läser du om Linkedin proklamerar de följande mål:

LinkedIn:s uppdrag och mål är enkelt: Förena yrkespersoner från hela världen för att främja deras produktivitet och framgång. När du går med i LinkedIn får du tillgång till andra medlemmar, jobb, uppdateringar och insikt som kan hjälpa dig att lyckas i arbetslivet.

Notera speciell sista raden, företaget Linkedin avslöjar varför du som kund ska gå med – för att få uppdateringar och insikt som kan hjälpa dig att lyckas i arbetslivet. Det står alltså inte ”Gå med för att få mycket uppmärksamhet på de inlägg du postar”.

LinkedIn’s ingenjörs-blogg postade för en tid sedan ett omtalat inlägg där de beskrev strategin de avsåg arbeta med för att fortsätta uppnå företagets mål. Problemformuleringen är alltså följande. På grund av hög tillväxt av användare skapas obalans mellan innehåll som skapas och innehåll som förväntas och uppskattas av användarna, om användarna lämnar tappar LinkedIn tillväxt och intäkt.

Inlägg som inte skapar tillräckligt mycket värde, baserat på dess relevans ska alltså inte visas i samma utsträckning eftersom det riskerar att skrämma iväg användare.

Algoritmen

Först och främst – en algoritm är ingen hemsk ”Bot” med uppdrag att sänka dig som person på Linkedin, en algoritm är en instruktion för en dator för att lösa en specifik uppgift.

Till exempel, om du ska få din dator att sortera en mängd tal i en specifik ordning behöver du berätta för datorn på vilket sätt den ska lösa uppgiften, ska den sortera på storlek i stigande eller fallande ordning?

Det är samma sak med Linkedin. Algoritmen har inga känslor, den gör ingen bedömning, har ingen vilja. Beskrivningen av funktionen är inställd på att du som användare av Linkedin ska få det absolut bästa innehållet visat för just dig.

Detta kallas Machine Learning och är anledningen till att Youtube ger dig rekommendationer, att nyhetsidor visar vad de tror du vill läsa om beroende på vem du är och vilken tid det är, dina preferenser styr vad du kommer exponeras för. Maskinen i detta fall är alltså i detta fall den artificiella intelligensen som gör Linkedin responsivt på användarnas beteende.

För att utveckla detta skapas ett så kallar ”Neuralt nätverk”. Väldigt förenklat kan detta beskrivas som ett simulerat Linkedin där datorn kan träna sig på att kalibrera algoritmen för att uppnå det riktiga Linkedin’s mål.

Är det samma som Facebook?

Facebooks’s algoritm heter Edgerank och baseras på att visa de personer den lärt sig att du har ett intresse eller relation till, den straffar Clickbait och icke-sponsrade företagsinlägg utan hög relevans och interaktion.

Linkedin använder inte samma algoritm, men det finns likheter. Det är viktig att komma ihåg att Facebook gick i Juni i år ut och meddelade att utöver tidigare mål ”Att hjälpa människor att hitta nya vänner” lägger de nu till ”Att ge människor kraften att bygga gemenskap och göra världen mindre” Notera alltså skillnaden i målbild. Facebook’s algoritm beskriver att den ska öka gemenskapen, Linkedin ska öka värdet för den enskilda användaren.

Vad händer med mina inlägg efter att jag postat?

1. Inledande filter

När du postar på Linkedin görs en första bedömning på texten av en text-algoritm som inom 200 millisekunder som kommer mynna ut i att innehållet klassificeras i någon av dessa tre kategorier:

  1. Spam
  2. Lågkvalitativt
  3. Tydligt

Tips! Denna algoritm är alltså textbaserad, och kommer endast analysera vad och hur du skriver. Linkedin har inte släppt någon information om hur den värderar ord, men tittar man på Edgerank så är ord som ”rabatt” ”erbjudande” ”köp” förenade med sänkt relevans.

2. Testgrupp

När ditt inlägg är klassificerat skickas det vidare till en liten del av av ditt nätverk för initial utvärdering. Här är alltså en av de större förändringarna, tidigare basunerades innehåll ut till majoriteten av dina kontakter, nu skapas istället en liten fokusgrupp. Beroende på dur denna grupp agerar och interagerar med innehållet görs sedan en ytterligare bedömning om det ska räknas som låg- eller högkvalitativt.

Tips! Detta är en av de absolut viktigare momenten för ditt innehåll, stora nätverk kommer skapa större krav eftersom du behöver bryta genom bruset för att skapa värde och relevans för människor som inte är vana att interagera på det du skriver.

3. Mänsklig bedömning

Går ditt inlägg vidare, får bra interaktion från fokusgruppen, bedöms som högkvalitativt kommer det skickas vidare till andra- och tredjehandsnätverket och därefter bedömas av mänskliga innehållsanalytiker på Linkedin. Detta är en av de största skillnaderna mot andra Sociala Nätverk, men kan ha att göra med vikten av relevans för LinkedIn’s målgrupp.

Sammanfattning!

Linkedin kommer bli bättre! Du och jag kommer se inlägg vi vill se, rena annonser kommer successivt försvinna och monologer där rekryterare och säljare skickar ut envägskommunikation kommer tappa visningar.

Det som kommer flyga är genuina inlägg som skapar värde, diskussion och delar kunskap.

Ta tillfället i akt och tänk värde för just dina följare, våga sticka ut och skapa diskussion!