Varje gång du säger eller skriver något där du förpliktigar dig att utföra en handling , skapa ett Trello-kort.

Trello kan kortfattat beskrivas som en digital översikt över allt du behöver göra för att uppnå dina mål. Trello kan användas som ett processhanterings verktyg för t.ex kundbearbetning eller projektstyrning.

Planera och få mycket gjort med Trello

I exemplet ovan skapas en egen Trello-bräda för ett tolv månaders projekt där sedan olika delaktiviteter sprängs ner i enskilda kort och handlingar. Varje kort kan taggas med olika Team-medlemmars namn samt etiketteras för att få en smidig översikt över olika kategorier i projekten. Även deadlines, punktlistor och filer kan bifogas.

Trello som Kundhanteringssystem (CRM)

När vi använder Trello som CRM (customer relationship management) gör vi enligt exemplet ovan. En bräda allokeras som ”kund-Trello” sedan skapas listor för varje steg i säljprocessen en kund tar, från Lead till uppföljning efter avslutat projekt. Här kan även koppling mellan kontaktinfo i mailklient (t.ex. outlook) göras så kundinformation lagras direkt från mailkontot.

Trello som projektstyrningssystem

Det arbetssättet vi använder när vi styr projekt med Trello är i kombination med tillägget Scrum for Trello. Scrum for Trello är ett verktyg som gör det möjligt att tidsestimera varje enskilt Trello-kort. Detta gör att vi både kan estimera tid olika aktiviteter i en lista bör ta, samt registrera i vilken utsträckning de faktiskt tar den tid vi tror.

Trello vid offert och agilt arbetssätt

Eftersom vi kan spränga ner varje delmål till en tidsestimerad aktivitet kan vi även använda Trello när vi offererar kund eller skickar förslag på projektupplägg eller sprint-upplägg. Detta kan sedan exporteras till t.ex PDF eller valfritt annat filformat.

Vill ni veta mer om hur ni kan börja använda och arbeta med Trello och integrera det med era befintliga arbetssätt och verktyg? Kontakta oss så tar vi ett samtal om hur Trello skulle kunna effektivera ert arbete.