Affiliate-marknadsföring innebär att du som har en marknadsföringskanal som hemsida, blogg eller annan sociala-medieplattform kan tjäna pengar på din trafik. Det är ett relativt enkelt sätt att komma igång med en egen verksamhet av denna typ av digital marknadsföring eftersom e-handel växer hela tiden och många aktörer slåss med näbbar och klor om marknadsandelar.

Det gäller också att bygga upp det egna varumärket på flera olika kanaler för att få mycket trafik.

Ersättningsmodellen brukar vara provisionsbaserad och i dagens artikel ska vi gå igenom några av de viktigaste nyckeltalen att hålla kolla på

I den här artikeln lär du dig vad de tillsynes förvirrande begreppen CPC, CPM, EPC, CR, CPO betyder och hur olika de skiljer sig från varandra. I affiliate-marknadsföring, som i alla andra professionella branscher, finns det specifika termer och slanguttryck. De används aktivt av plattformsansvariga själva och de finns ofta i case, artiklar och recensioner; de underlättar interaktion mellan aktörer. Därför är det viktigt att känna till dem och förstå dem korrekt.

Oftast väljer nyinsatta affärsmodellen CPA Cost Per Acqusition som kan översättas till ”kostnad per åtgärd”.

I det här fallet måste du skaffa en potentiell kund och uppmuntra dem att göra en viss åtgärd (att köpa en produkt, att beställa en tjänst, att installera ett spel etc.) för att tjäna pengar.

Det låter kanske enkelt, men när man väljer den här operationsmodellen stöter en nybörjare plötsligt på olika okända förkortningar: CPM, CPC, EPC, CR etc.

Utan att förstå dessa termer är det extremt svårt att arbeta med ett erbjudande, utvärdera trafikstatistik eller kommunicera med kunderna.

Vilka förkortningar ska man lära sig innan man börjar driva trafik för att tjäna pengar? Låt oss ta reda på de viktigaste termerna i praktiken.

Vad är CPC?

Termen CPC Cost per Click är relativt enkel att förstå: det betyder helt enkelt kostnad per klick.

Det är det belopp som debiteras för varje användarklick på en banner eller annons. CPC gör det möjligt att utvärdera effektiviteten i en reklamkampanj, nämligen att räkna ut omvandlingsfrekvensen och justera buden.

Detta index beräknas med följande formel:

CPC = Annonsutgifter / Antalet klick på en specifik länk eller banner.

Detta index påverkas av en mängd olika faktorer: startar från en annons eller en banner och slutar med kvaliteten på en målsida.

Det finns också termen CPC-nätverk. Det här är olika system som erbjuder annonsörer och webbansvariga ett partnerskap enligt Cost Per Click-modellen.

Utmaningen med detta nyckeltal är att hur många som klickar på en annons, länk eller banner inte avslöjar hela bilden av hur många som faktiskt kommer bli betalande kunder eller fullfölja det beteende som annonsören önskar.

Betydelsen av CPM-förkortningen

CPM (Cost per Mil) är ett kvantitativt index som speglar kostnaden för att visa annonser för 1 000 användare. Det vill säga detta är ett sätt att beräkna summa pengar som krävs för 1 000 annonsvisningar.

Denna term kom ursprungligen från tryck- och reklambranschen. Idag är det extremt viktigt när man planerar en kampanj och definierar effektiviteten för en reklamplattform.

Detta index beräknas med en mycket enkel formel:

CPM = Kostnad för annonseringsplacering / Målgruppsvolym * 1000.

Det vill säga om en webbplatsägare investerar 2000 kronor dagligen för att placera en banner, men bara kan säkerställa 10 000 annonsvisningar, så är CPM lika med 200 kronor.

Betydelsen av CR-förkortningen

Låt oss gå vidare till nästa begrepp och spännande förkortning, CR Conversion Rate eller konverteringsgrad. Begreppet används för att ange omvandlingsfrekvensen för ett erbjudande. Indexet beräknas i procent och det gör det möjligt att bestämma hur många omvandlingar som utfördes av 1000 personer.

För att beräkna index används följande formel:

CR = totalt antal besökare / antal konverteringar * 100%.

CR är en indikator på erbjudandets lönsamhet, men det är inte alltid hela sanningen eftersom det beror på urvalet av användare för beräkning, dvs hur noggrann målgruppsselektering som utförts.

När termen CPO används

CPO Cost per Order eller kostnad per order är kostnaden för ett köp. Denna term indikerar effektiviteten i en reklamkampanj och kännetecknas av ett förhållande mellan utgifter och antal inköp.

Detta index beräknas med följande formel:

CPO = Annonsutgifter / Antal sålda varor.

Som ett resultat kan du räkna ut kampanjens lönsamhet: om reklamutgifterna överstiger det genomsnittliga ordervärdet är din kampanj ineffektiv och du måste ompröva den.

Termen EPC

Låt oss nu bena ur på vad förkortningen EPC betyder. Förkortningen står för Earnings per Click eller vinst per klick, det vill säga en indikator på genomsnittlig inkomst per klick. Denna indikator är mycket viktig för att arbeta med i kombination med till exempel CPA nyckeltal, eftersom det låter dig ta reda på inkomstnivån. Funktionen med EPC är att termen endast tar hänsyn till intäkter, men inte tar hänsyn till kostnader, så du måste överväga båda indikatorerna för att beräkna den totala vinsten.

Vinsten per klick beräknas med en speciell formel:

EPC = intäkter / klick.

EPC beaktas ofta när man väljer ett erbjudande eller utvärderar effektiviteten i trafikgenerering.

I det första fallet måste du driva lite trafik till erbjudandet för att kunna utvärdera EPC och kostnaden per klick.

Om kostnaden per klick är högre än intjäningen per klick, är detta erbjudande förlustbringande och du bör inte välja det erbjudandet.

I det andra fallet måste du beräkna genomsnittliga intäkter från ett klick och jämföra dem med genomsnittsvärdet för hela affiliate-satsningen.

Om EPC är lägre än genomsnittsvärdet bör du leta efter de nya trafikkällorna eller justera kampanjen.

Daniel Fransén