Få är de personer som helt har undgått begreppet Bitcoin och Kryptovalutor den senaste tiden. Eftersom en hel del frågor under Red Capes IT:s föreläsningar om digitalisering på senaste tiden har dykt upp samt även påvisat en ganska vid tolkning av begreppet tycker vi en artikel som reder ut begreppet är på sin plats.

Kryptovalutor

En definition som är någorlunda allmänt vedertagen om vad egentligen Kryptovalutor är lyder:

Begränsade noteringar i en databas som ingen kan ändra utan att uppfylla bestämda kriterier.

Alltså i realiteten samma som traditionella pengar. Skillnaden är att användarna själva styr handeln och ingen stat eller myndighet.

Några av de mest allmänt kända kryptovalutorna är BitcoinEthereumRipple och Litecoin

Begränsade noteringar i en databas som ingen kan ändra utan att uppfylla bestämda kriterier

Det som kännetecknar kryptovalutorna är att ingen mellanhand behövs eftersom all handel och verifiering sker mellan datorer, decentraliserat. Lite likheter finns med Torrent-nedladdningar.

Bitcoin

Bitcoin är kortfattat en valuta, precis som Krona, Peso eller Dollar men har till skillnad från sina traditionella gelikar inte ett ursprung från någon centralbank eller myndighet som bestämmer värde eller utseende.

Istället är det ett online-nätverk som kallas Blockchain eller blockkedja som står för valideringen och handeln.

Bitcoin kan användas till att köpa eller investera i allt från kläder till båtar. Här finner du en lista över stora företag som valt att acceptera Bitcoin som betalningsmedel, namn som MicrosoftTeslaZynga och Steam finns på listan.

Microsoft, Tesla, Zynga och Steam finns på listan över företag som valt att acceptera Bitcoin som betalningsmedel

Blockkedja

I grund och botten är syftet med blockkedje-tekniken att människor ska kunna köpa saker av andra människor utan att behöva sätta sin tillit till någon central auktoritet som till exempel en bank eller kreditinstitut.

Vi tar två exempel.

Vid en ”vanlig” monetär transaktion kan det gå till enligt följande:

Bagare Bengtsson ska köpa mjöl av sin mjölleverantör Malte via Maltes E-handel; mjol.se.

Scenario 1 faktura

Malte fakturerar efter genomfört köp och Bengtsson skriver in transaktionen i sin huvudbok och Malte gör samma sak i sin. Detta innebär att det finns en risk att Bagare Bengtsson inte har likvida medel nog att betala för mjölet han köper av Malte när han väl ska betala fakturan.

Scenario 2 kreditkort

Bengtsson betalar direkt med kreditkort på Maltes hemsida. Det som sker är att båda parter i affären nu blir beroende av en tredjepart – nämligen företaget som står bakom Bengtssons kreditkort.

En ytterligare försvårande aspekt är om Malte och Bengtsson bedriver sin verksamhet i olika länder, plötsligt dyker en hel del andra faktorer att ta i beaktande, som valutakurs, inflation och bankavgifter.

Med blockkedje-teknik använder båda parter vid en transaktion samma digitala-huvudbok som styrs av konsensus, båda parter måste vara överens om transaktionen och acceptera när den förs in. Utöver de parter som genomför affären måste den även godkännas av alla andra i Blockkedjan.

Detta innebär i större skala att desto fler individer som deltar i blockkedjan, desto säkrare blir den eftersom fler oberoende individer har godkänt transaktioner mellan varandra.

Ok, men vad är grejen?

Genom Blockkedje-teknik frigör sig människor från det inflytande traditionellt banker har haft på de affärer vi genomför med varandra. Istället för att banken ska validera en affär eller en individs betalningsförmåga görs det av andra jämlikar digitalt, direkt.

Bor din familj i ett land där banksystemet inte fungerar och det finns risk att pengar du skickar inte kommer fram kan Blockkedje-teknik vara ett sätt att säkerställa att rätt personer får pengarna.

Är det säkert?

Ur ett säkerhetsperspektiv är Bitcoin säkrare mot stöld än ett vanligt kreditkort eftersom det skyddas av en hexadecimal kod och varje enskild Bitcoin har ett unikt ID.

Det är dock viktigt att känna till några faktorer om Bitcoin ur ett säkerhetsperspektiv:

 • Värdeförändringen på Bitcoin är kraftig– Med extrem värdeökning under det senaste året är det viktigt att förstå att Bitcoin förändras snabbare en traditionell valuta
 • Transaktioner med Bitcoin går inte att ångra – Du kan aldrig backa en Bitcoin transaktion.
 • Bitcoin transaktioner är inte anonyma – Ett vanligt missförstånd är att Bitocin transaktioner är anonyma, så är inte fallet, sen kan du du handla anonymt, men det r inte på något sätt standardiserat.

Vem skapar nya Bitcoins?

Precis som guld, olja och andra råvaror finns bara Bitcoin i en bestämd kvantitet, nämligen 21 miljoner.

För att utvinna Bitcoin använder du inte hacka och spett, utan datorkraft.

Uppgiften består i att lösa svåra gåtor vilket kräver oerhörd processorkraft eftersom svaret i princip måste slumpas på grund av svårighetsgraden.

När du gissar rätt på gåtan får du Bitcoins, detta kallas ”mine” eller på svenska att utvinna. Men eftersom datorkraften som krävs är så hög innebär det att du inte tjänar på att utvinna om du inte har tillgång till hög processorkraft i kombination med låga energiavgifter, i Sverige är det svårt att utvinna med ekonomisk fördel på grund av energipriset.

Var fjärde år delas alla Bitcoin som tillkommit (de som delats ut till alla som utvinner) sedan den senaste cykeln i hälften, detta innebär alltså att det aldrig kommer finnas 21 miljoner Bitcoin.

Det du erhåller idag är betydligt mycket mindre än för några år sedan vilket gör. Detta medför att Bitcoin inte ska drabbas av inflation

Denna graf visar antalet Bitcoins sedan valutan började handlas med.

Värdeökning

 • 2010 var året Bitcoin lanserades, priset gick under första året aldrig över en dollar utan var cirka 0,39 $
 • July 2014 – Dell börjar acceptera Bitcoin – 624$
 • 3 januari 2017 – Bitcoin krossar 1000$ gränsen
 • 8 december 2017 – En Bitcoin är värd ca 16.000$

Anledningen till att Bitcoin har ökat så explosionsartat under det senaste året tror experter beror på flera olika faktorer:

 • En stark hype kring kryptovalutor och intresse för dessa.
 • Hård mediabevakning
 • Stark värdeökning
 • En ökad efterfråga på ”autonoma” lösningar utan inblandning av stater eller myndigheter

FAQ

Hur mycket har Bitcoin ökat i värde under det senaste året?

Svar: 1400% under senaste året. Det finns nu 16 miljoner Bitcoin med ett totalt värde på 250 miljarder dollar.

Är Bitcoin en bubbla?

Svar:Ingen vet, det finns tendenser som talar för och emot. Det viktiga är som vanligt att göra sin research, undersöka historien och göra en egen bedömning.

Kommer Bitcoin bli den nya världsvalutan?

Svar: Att någon kryptovaluta kommer bli den nya världsvalutan är relativt säkert. Eftersom det endast finns 21 miljoner Bitcoin ska då alltså detta motsvara den totala Bruttonationalprodukten. Detta resonemang innebär då alltså att Bitcoin idag är extremt undervärderad eftersom på sikt ska den totala bruttonationalprodukten, ca 75 biljoner dollar delas på 21 miljoner Bitcoin.

Hoppas den artikel har gjort förståelsen för vad Bitcoin, Kryptovaluta och block-kedjeteknik egentligen innebär.

I Nästa del kommer vi gå igenom hur du bäst går tillväga om du vill investera i Bitcoin eller börja utvinna.

Happy Mining!

Daniel Fransén